Bedrijfsadvies

/Bedrijfsadvies
Bedrijfsadvies 2017-09-01T16:23:00+00:00

Bedrijfsadvies

Zit u op de goede weg met uw onderneming? Waar staat uw bedrijf over vijf of tien jaar? Welke kansen en uitdagingen brengt dat met zich mee? Welke plek wilt u daar als ondernemer in vervullen? Als ondernemer komt u dus voor tal van vraagstukken te staan, waarover u misschien wel eens wilt spreken met een deskundige buitenstaander. Iemand die fris tegen uw onderneming aankijkt en gezond kritische vragen stelt. Boost Bedrijfsadvisering is uw aanspreekpunt.

Stip op de horizon

Boost Bedrijfsadvisering helpt u uw onderneming helder in het vizier te krijgen en de stip op de horizon opnieuw te plaatsen en/of weer zichtbaar te maken. Want wat wilt u met uw bedrijf? Hoe ziet uw persoonlijke toekomst en pensioen eruit? Samen kunnen we dan een strategie bepalen, kijken naar de toekomstige bedrijfsstructuur en welke stappen er ondernomen dienen te worden om daar te komen. Samen werken we naar die stip op de horizon toe.

Strategisch plan

De omgeving verandert, uw klanten veranderen, maar verandert uw onderneming ook? Is uw bedrijf in staat om deze veranderingen het hoofd te bieden? Boost stelt samen met u een strategisch plan op voor de komende jaren met realistische en ambitieuze doelen. Hiermee zult u echt een boost krijgen, denk hierbij aan het vergroten van uw omzetkansen, meer rendement en meer goodwill bij verkoop.

Passend bedrijfsadvies

Boost Bedrijfsadvisering voorziet ondernemers in het MKB van passende bedrijfsadviezen. De interne organisatie en de externe omgeving wordt vanuit een frisse en onpartijdige kijk op uw onderneming in beeld gebracht. Vanuit de analyse worden de capaciteiten van uw onderneming en de (on)mogelijkheden in beeld gebracht. U, uw medewerkers en de financiële positie staan hierin centraal. U wordt begeleid en gecoached in het traject om tot nieuwe inzichten en mogelijkheden te komen.

Goed bedrijfsplan

Laat uw vraagstukken niet onbeantwoord en laat uw onderneming vol vertrouwen de toekomst ingaan met een goed bedrijfsplan. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor een gegarandeerde boost. Het motto van Boost Bedrijfsadvisering is niet voor niets:

“Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus”.

Financieringen met eigen vermogen of met vreemd vermogen

BOOST Bedrijfsadvisering heeft ons bijgestaan in bij een financieringsvraagstuk betreffende interne financiering of hefboom effect met vreemd vermogen. Dit was naar volle tevredenheid met name omdat Jan Pieter Makkink MSc niet direct uitging van onze vraag. Hij dwong ons anders te kijken naar ons vraagstuk waardoor er een optimale oplossing ontstond. Jan Pieter Makkink MSc is een betrouwbare prettige kerel die duidelijk veel ervaring heeft met banken en weet hoe hiermee om te gaan. Hij weet waar de kansen liggen en pakt hier op bepalende momenten zijn rol in.
G. Brinkman | franchiseondernemer Jumbo

Professioneel bijgestaan bij het oplossen van een lastige situatie

Jan Pieter heeft ons op een zeer prettige en professionele wijze bijgestaan in het oplossen van een lastige situatie waarin wij zaten. Het hele traject is niet altijd even eenvoudig geweest, maar hij heeft ons hier uitstekend doorheen geholpen. Door adequaat en nuchter te handelen hebben wij samen naar een bevredigende oplossing gewerkt.
Jan Stinissen | Ned Fire & Security

Boost Bedrijfsadvisering heeft mij een nieuwe frisse start gegeven

De heldere visie, de doortastendheid en de ervaring van Boost Bedrijfsadvisering hebben mij letterlijk een nieuwe frisse start gegeven. Ik ben er na een zakelijk conflict goed uitgekomen met mijn compagnon. Het belangrijkste is in deze dat mijn relatie met mijn compagnon en vriendin niet is geëscaleerd.
Hanne van der Kolk | Dream Support