Business Mediation

/Business Mediation
Business Mediation 2017-09-01T16:35:27+00:00

Business Mediation

Business Mediation wordt steeds vaker ingezet om een zakelijk conflict op te lossen. Deze speciale vorm van mediation wordt gebruikt voor geschillen binnen en tussen bedrijven. Denk hierbij aan bestuursconflicten, contractuele kwesties en samenwerkingsgeschillen. Een neutrale mediator begeleidt de verstoorde communicatie tussen de partijen. Conflicten worden hierdoor snel en efficiënt opgelost.

Ontvlechten onderneming

Maar ook als u na een jarenlange en intensive samenwerking met een compagnon heeft besloten om ieder zijn of haar eigen weg gaat, is business mediation geschikt. De emoties worden uit de onderhandelingen gehaald en gaat de focus richting de zakelijke aspecten. Het brengt partijen bij elkaar, ondanks dat de (financiële) standpunten ver uit elkaar liggen. De relatie met de compagnon escaleert zo niet verder.

Oplossing conflict

Deze vorm van mediation werkt het beste als beide partijen bereid zijn om samen naar een oplossing van het conflict te zoeken. Met Business Mediation wordt vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat bereikt dan met andere methodes. Daarbij is de kans op het behoud of herstel van relaties veel groter. Tevens kan na een mislukte mediation altijd nog op een andere beslechtingsmethode worden overgestapt.

Efficiënte en effectieve methode

Ook in de praktijk is aangetoond dat Business Mediation een efficiënte- en effectieve methode is voor het oplossen van eenvoudige en complexe conflicten. De basis is vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Boost Bedrijfsadvisering is een onpartijdige en deskundige begeleider van het proces. Hij zorgt dat de communicatie tussen de partijen goed verloopt, maak machtsverschillen hanteerbaar en voorkom wantrouwen.

Geschikt voor u?

Of Business Mediation geschikt is voor uw conflict, hangt uiteraard af hoe u en de andere partij tegen het zakelijke geschil aankijken. Het is daarom verstandig om dit met een ervaringsdeskundige te bespreken. Boost Bedrijfsadvisering nodigt u dan ook van harte uit voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Op die manier bent u ervan verzekerd dat alle aspecten inzichtelijk worden gemaakt.

Professioneel bijgestaan bij het oplossen van een lastige situatie

Jan Pieter heeft ons op een zeer prettige en professionele wijze bijgestaan in het oplossen van een lastige situatie waarin wij zaten. Het hele traject is niet altijd even eenvoudig geweest, maar hij heeft ons hier uitstekend doorheen geholpen. Door adequaat en nuchter te handelen hebben wij samen naar een bevredigende oplossing gewerkt.
Jan Stinissen | Ned Fire & Security

Boost Bedrijfsadvisering heeft mij een nieuwe frisse start gegeven

De heldere visie, de doortastendheid en de ervaring van Boost Bedrijfsadvisering hebben mij letterlijk een nieuwe frisse start gegeven. Ik ben er na een zakelijk conflict goed uitgekomen met mijn compagnon. Het belangrijkste is in deze dat mijn relatie met mijn compagnon en vriendin niet is geëscaleerd.
Hanne van der Kolk | Dream Support